Skip to main content

Školski plesni virtualni show – 2019./2020.

1. UVOD

Hrvatski školski sportski savez već 7 sezonu provodi projekt „Školski plesni virtualni show“ (u daljnjem tekstu: Projekt) koji ima za cilj potaknuti učenice i učenike na bavljenje tjelesnom aktivnošću i veće uključivanje u aktivnosti školskog sportskog društva (ŠSD-a) kroz ples. Osim poticanja učenika na bavljenje tjelesnom aktivnošću ideja Projekta je da učenici razviju svoju kreativnost kroz plesni pokret. Projekt ima, također, za cilj razviti druženje učenika na zanimljiv i drugačiji način obzirom da će učenici svoje plesne koreografije snimiti putem video uradaka.

Ideja Projekta je da učenici sami osmisle plesne točke (koreografije), nije uvjet da to bude profesionalna koreografija već da sami učenici pokažu svoju kreativnost te da snime svoj nastup. Video uradci bit će objavljeni na mrežnim stranicama HŠSS-a (Facebook i web stranici HŠSS-a) te će se moći „lajkati“ što će biti glavni kriterij za određivanje najpopularnije plesne izvedbe. U snimanju video uradaka učenici se mogu povezati s filmskim sekcijama svojih škola te na taj način proširiti krug učenika uključenih u Projekt.

Osim najpopularnije plesne izvedbe stručni žiri će odabrati i najbolju plesnu koreografiju. Najbolje i najpopularnije plesne grupe bit će nagrađene od strane HŠSS-a.

 

Nositelji: Hrvatski školski sportski savez i ŠSD-a osnovnih i srednjih škola RH

 

 2. CILJEVI PROJEKTA

 

 GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • veće uključivanje djevojčica i djevojaka u aktivnosti ŠSD-a
 • poticanje učenika u školske sportske aktivnosti
 • popularizacija plesa među učenicima,
 •  

 SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • veće uključivanje dječaka i mladića u plesne aktivnosti
 • promocija sportskih aktivnosti koja nisu u sustavu školskih sportskih natjecanja,
 • popularizacija plesa i sportskih aktivnosti u školama putem Facebook i web stranice

3. PROVEDBA PROJEKTA

 

TKO IMA PRAVO NASTUPA?

Pravo nastupa imaju učenici ŠSD-a osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Učenici moraju biti redovito upisani u školu za koju nastupaju te moraju posjedovati valjanu iskaznicu HŠSS-a. Bez valjane iskaznice HŠSS-a učenici nemaju pravo sudjelovanja u Projektu.

 

 KATEGORIJE

 1. osnovne škole
 2. srednje škole

 

PLESNI STILOVI

Ekipa ŠSD-a u Projektu mogu sudjelovati u sljedećim plesnim stilovima:

 1. Umjetnički i dvoranski plesovi: jazz, suvremeni, latinsko-američki i standardni plesovi
 2. Urbani plesovi: break, hip hop, disco

Svaki stil plesa ima zasebni završni poredak.

Na temelju broja prijava ekipa ŠSD u Projektu, Tehnička komisija Projekta može odlučiti da se održi zajedničko natjecanje plesnih stilova. Npr. ako su dvije ekipe ŠSD-a prijavile u plesnom stilu umjetničkih i dvoranskih plesova, Tehnička komisija Projekta može odlučiti prijavljene ekipe pridružiti prijavljenim ekipa u urbanim plesovima.

 

BROJ EKIPA I UČENIKA

Da bi se Projekt održao mora biti prijavljeno minimalno osam (8) ekipa ŠSD-a u svakoj kategoriji, neovisno o plesnom stilu. Maksimalan broj učenika u plesnoj ekipi može biti osam (8), a minimalno tri (3). Moguće je da više ekipa jednog ŠSD-a sudjeluje u Projektu.

 

PRIJAVA EKIPA

Ekipe se prijavljuju on – line putem na ovoj adresi: http://vps.skolski-sport.hr/  Molimo vas, slijede upute i ostave tražene podatke:

U video uratku prijavljena plesna koreografija mora činiti 70 %, a drugi sadržaji koji nisu plesni maksimalno 30% ukupnog trajanja video uratka.

Video uradak ne smije biti kraći od 2 minute, niti duži od 4 minute.

 

DOSTAVA VIDEO URADAKA:

Video uradci mogu se dostaviti HŠSS-u na web stranici za prijave putem dobivenog linka voditelja

 

NAPOMENA:  Ekipe koje se NE prijave on – line putem neće moći sudjelovati u Projektu. 

 

SUDAČKI PANEL

Sudački panel Projekta čine najmanje tri (3) suca sa aktivnom sudačkom licencom nacionalnog sportskog plesnog saveza (HSPS-a) koji je član Svjetske sportske plesne federacije (WDSF-a).

 

ODVIJANJE NATJECANJA

 

KVALIFIKACIJE

Suci na temelju pregleda snimke svakoj prijavljenoj ekipi dodjeljuju bodove na temelju utvrđenih kriterija. Svaki sudac ocjene unosi na listić koji potpisuje. Bodovi se unose u računalo koje će dati zbrojeve, a zatim dobiveni rezultat pretvoriti u ljestvicu. Timovi su rangirani prema konačnom rezultatu.

U završnicu će se uvrstiti tri (3) najbolje ekipe na temelju utvrđenog ranga ekipa sukladno ocjenama sudačkog panela.

U završnicu će se uvrstiti i najpopularnija plesna ekipa, odnosno ekipa koja ima koja ima najviši rang na temelju ocjena sudačkog panela te najveći zbroj ¨lajkova¨ video uratka na Facebook stanici, (ne zbrajaju se ¨like-ovi¨ komentara) i ¨lajkova¨ video uratka na web stranici.

 

ZAVRŠNICA

Tehnička komisija može odlučiti da se u završnici Projekta ½ finale odvija kroz „battle“ natjecanje, odnosno natjecanje ekipa jedan (1) na
jedan (1) kako bi se odabralo dvije (2) najbolje ekipe za finale.

U slučaju „battle“ natjecanja u ½ završnici, ždrijebom će se utvrditi parovi te redoslijed izvedbi. Ekipe će se međusobno nadmetati kroz izvedbu sekvenci prijavljene koreografije u trajanju od 30 sekundi (2 puta). Suci će na temelju izvedbi ekipa na temelju definiranih kriterija odlučiti koje su se ekipe uvrstile u finale/završnicu.

U finalu i nadmetanju za 3. mjesto ekipe izvode u cijelosti prijavljenu koreografiju iz video uratka, a suci svakoj ekipi dodjeljuju bodove na temelju utvrđenih kriterija. Svaki sudac ocjene unosi na listić koji potpisuje. Bodovi se zbrajaju, a zatim dobiveni rezultat pretvara u konačan poredak ekipa.

Tehnička komisija Projekta odgovorna je za nadgledanje sudačkog panela. Odluke Tehničke komisije Projekta su konačne.

 

GLAZBA, MUZIKA

U slučaju da tehnička greška dovede do prekida glazbe, voditelj ekipe će imati priliku zaustaviti izvedbu te zatražiti ponavljanje nastupa. Preporučuje se da voditelji ekipa imaju rezervnu snimku na USB-u.

 

OBJAVA REZULTATA

Po okončanju kvalifikacija za završnicu, objavljuju se ekipe koje su se uvrstile u završnicu te poredak/rangiranje ekipa koje su svoje natjecanje završile.

Po okončanju završnice objavljuje se poredak ekipa svih ekipa koje su sudjelovale u projektu sa ukupno osvojenim bodovima.

 

TEHNIČKA KOMISIJA

Tehnička komisija Projekta nadležna je za primjenu ovih pravila kao i ostalih pravila HŠSS u Projektu.

Sva pitanja, nedoumice ili žalbe u svezi odvijanja natjecanja u završnici, voditelji ekipa trebaju u pisanom obliku uputiti Tehničkoj komisiji koja će odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

NEPRIHVATLJIVA KOREOGRAFIJA / GLAZBA / KOSTIMIRANJE

Svi aspekti izvođenja, uključujući koreografiju, odabir glazbe i odjeću (plesne kostimi), trebaju biti prikladni za gledanje. Oprema za plesne nastupe trebala bi slijediti standarde oblačenja. Koreografije, glazba, kostimi i šminka za sve ekipe trebaju biti primjereni dobi sudionika. Kostim treba biti prikladan i prema pravilu dobrog ukusa. Kostim mora prekriti intimne dijelove tijela.

Ekipa može dobiti odbitke za vulgarnu ili sugestivnu koreografiju, koja uključuje, ali ne ograničava se na, pokrete neprimjerenog dodirivanja, gestama, pokretima ruku, pljeskanjem, pozicioniranjem na dijelova tijela. Odbitci će se dati za glazbu ili riječi neprikladne za obiteljsko slušanje, što uključuje, ali nije ograničeno na: konotacije bilo koje vrste seksualnog čina ili ponašanja, droge, spominjanje određenih dijelova tijela i / ili nasilna djela ili ponašanja.

Ekipa će za svako pojedino kršenje dobiti odbitak .5. koji će umanjiti konačni zbroj bodova.

 

KODEKS

Kako bi osiguralo što pozitivnije iskustvo za sve sudionike, HŠSS traži da se tijekom natjecanja sudionici pridržavaju sljedećeg Kodeksa ponašanja:

 • Sva pitanja ili nedoumice koje utječu na rad ili iskustvo ekipe voditelj ekipe mora priopćiti Tehničkoj komisiji Projekta koja će u najkraćem roku odgovoriti ili riješiti potencijalni problem.
 • Sudionicima, trenerima i gledateljima zabranjeno stupiti u kontakt sa sucima tijekom natjecanja.
 • Odluke sudaca su konačne po potvrdi Tehničke komisije.
 • Bilo kakvo nepristojno ili agresivno ponašanje sudionika, voditelja ekipe ili gledatelja prema bilo kojem drugom sudioniku ili osoblju natjecanja, rezultirat će potencijalnom diskvalifikacijom ekipe, uklanjanjem s događanja i / ili zabranjivanjem sudjelovanja u budućim natjecanjima.
 • HŠSS zadržava pravo ukloniti sve osobe iz natjecanja zbog nesigurnog ili nesportskog ponašanja.

HŠSS potiče i podržava sportsko vladanje, integritet i pravednost među sudionicima i voditeljima u svim oblicima plesa, a voditelji ekipa imaju ključnu ulogu u promicanju i inzistiranju toga među članovima svoje ekipe.

 

TUMAČENJA PRAVILA

HŠSS je ovlašten donositi odluku o bilo kojem pitanju, kazni ili pravilu koje nije jasno ili nije izričito rečeno u ovim pravilima.

 

NAGRADE

Tri prvoplasirane ekipe, u obje kategorije, za svaki plesni stil, dobiti će pehare i medalje dok će četvrto plasirane ekipe dobiti priznaje o sudjelovanju.

Pobjedničke plesne ekipe iz kategorije OŠ u oba plesna stila svoj nastup izvesti će u sklopu finala DP rukomet, dok će pobjedničke plesne ekipe iz kategorije SŠ u oba plesna stila nastupiti u sklopu finala DP futsal.

 

NASTUP NA DP-u:

Nastupi na DP su zabavnog karaktera te imaju za cilj uveličati natjecanja DP-a.

Pravila za nastup na finalnom natjecanju u sklopu DP-a

 • za plesnu grupu mogu nastupiti učenici koji imaju status redovito upisanog učenika škole za koju nastupaju i to prema važećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 • na natjecanju može nastupiti minimalno tri (3) a maksimalno osam (8) učenika te 1 mentor/voditelj.
 • učenici s kojima mentor/voditelj dolazi na finalno natjecanje u sklopu DP-a obavezno moraju biti upisani u Prijavni list, odnosno niti jedan učenik koji nije upisan Prijavni list neće imati pravo sudjelovanja na finalnom natjecanju u sklopu DP-a.
 • svi natjecatelji dužni su prilikom prijave priložiti sljedeće dokumente:
 • Prijavni list sa imenima učenika potpisan i ovjeren od strane ravnatelja
 • Pravovaljanim dokumentom, kojim se potvrđuje da su prijavljeni učenici u statusu redovitih učenika škole i mentor ili voditelj određen od strane ravnatelja, smatra se Prijavni list, ovjeren potpisom ravnatelja i pečatom škole
 • Na Prijavnom listu obavezno mora biti navedeno ime mentora ili voditelja
 • važeće iskaznice izdane od strane HŠSS-a ili važeće, ovjerene i pravilno ispunjene Zahtjeve za izdavanjem iskaznice ne starije od 90 dana
 • suglasnost roditelja o sudjelovanju na DP-a osnovnih i srednjih škola.
 • svi učenici koji nastupaju na bilo kojoj razini natjecanja moraju imati uredno upisan nalaz o izvršenom liječničkom pregledu ili moraju posjedovati službenu liječničku potvrdu kao dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti. Ispravan liječnički pregled smatra se ako je Prijavni list ovjeren potpisom liječnika obiteljske i/ili sportske medicine i pečatom ali priznaje se i Prijavni list ovjeren potpisom liječnika obiteljske i/ili sportske medicine i pečatom s nižih razina natjecanja pod uvjetom da nije stariji od 6 mjeseci.

Plesna koreografija sa kojom škola nastupa mora biti ista kao i ona koja je prijavljena za Projekt. Ekipama će bit osigurani :

 • prijevoz,
 • smještaj
 • prehrana za vrijeme boravka na finalnom natjecanju.

Prvoplasirana ekipa, u kategoriji osnovnih škola NE ostvaruje pravo na dodatne bodove za upis u srednje škole.

 

VREMENIK

 • datum prijave ekipa i dostave video isječka: do 24.02. 2020. u 10.00 sati
 • datum objave video isječaka: do 03.03. 2020.
 • rok za mogućnost „lajkanja“ video isječaka: od dana objave do 10.03.2020. u 10.00 sati
 • datum objave prvoplasiranih ekipa: do 17.03.2019.
 • datum održavanja polufinalnog i finalnog natjecanja –       23.04.2020. – DP u futsalu – srednje škole

25.04.2020. – DP u rukometu – osnovne škole

 

Točno vrijeme polufinalnog i finalnog natjecanja dostavit ćemo u sklopu osnovnih informacija najkasnije 3 dana prije održavanja samog natjecanja.

 

Sva pitanja šaljite nam na:

e-mail:  [email protected]

 

ili nas kontaktirajte na:

Tel: 01 6126 140 (Petra Petrović)

Datum početka
24/02/2020
Datum završetka
23/04/2020